Ändrade regler för att byta namn – och alla andra nya lagar

Ändrade regler för att byta namn – och alla andra nya lagar Foto: Anders Wiklund / TT Foto: Anders Wiklund / TT

Vid halvårsskiftet den 1 juli träder flera nya lagar i kraft.
Bland annat blir det lättare att byta efternamn. Dessutom skärps straffen för bland annat grov misshandel och grovt olaga tvång.

Här är förändringarna som träder i kraft vid halvårsskiftet 2017:

Åldersgräns för e-cigaretter
Från 1 juli införs en gräns på 18 år för att få köpa e-cigaretter. E-cigaretterna ska även ha en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning.

Läs mer:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-av-tobaksproduktdirektivets_H401SoU17

Värnplikten åter
Mönstringsplikten innebär att cirka 13 000 personer som är födda 1999, kallas till mönstring i höst.

Läs mer:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/regeringen-ateraktiverar-varnplikten/

Ny lag om personnamn
Den nya lagen om personnamn kommer göra det mycket lättare att byta namn och barn kommer nu att kunna få dubbla efternamn.
Läs mer:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/en-ny-lag-om-personnamn/

Mobiloperatörer måste skicka notiser om varningar
Den som är använt sin telefon i ett område som drabbats av olycka eller på annat sätt omfattas av en varning ska nu få ett meddelande till sin mobiltelefon.
Läs mer:
http://www.regeringen.se/49bb62/contentassets/42472130109f4178866962febd6a5b89/uppdrag-till-forsvarets-radioanstalt-angaende-tekniskt-detekterings–och-varningssystem-for-samhallsviktig-verksamhet

• Framtidsfullmakt
Nu blir det möjligt att själv bestämma vem som ska få ta beslut om den egna ekonomin, när man inte själv kan göra det. En så kallad framtidsfullmakt införs.
När fullmakten tecknas måste man vara frisk.
Läs mer:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/framtidsfullmakter—en-ny-form-av_H401CU11

• Utökat skydd för visselblåsare
Anställda på privata bolag inom vård, skola och omsorg får samma rätt som offentliganställda att berätta om missförhållanden till media.
Läs mer:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/regeringen-foreslar-starkare-skydd-for-visselblasare/

• Nya rutiner för att kontrollera elförbrukning

• Större delaktighet vid psykiatrisk tvångsvård

Relaterade Artiklar