”Ändra processen för ekobrottsmål”

”Ändra processen för ekobrottsmål” llustrationsbild
Foto: Izabelle Nordfjell / TT llustrationsbild Foto: Izabelle Nordfjell / TT

M-politiker: ”Se över handläggningstiderna för ekobrott.”

Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) skriver i en motion att ekobrottmålsprocesserna bör ses över. Han konstaterar att det är viktigt att åklagare och domare ”arbetar snabbt och effektivt med dessa mål”:

”Ett sådant utdraget förfarande borde vara lika oacceptabelt vid ekobrott som vid andra typer av brottmå”

”Tyvärr finns det flera exempel på ekobrottsutredningar som har tagit åratal att genomföra, där ett flertal åklagare har ärvt utredningen av varandra och där allt har slutat med att åtalet läggs ned strax före huvudförhandling”, skriver Riedl som fortsätter:
”Ett sådant utdraget förfarande borde vara lika oacceptabelt vid ekobrott som vid andra typer av brottmål. Regeringen bör därför överväga att se över hur dessa rättsprocesser fungerar i syfte att underlätta och förkorta tiden som går mellan misstänkt brott, åtal och eventuell dom.”

Relaterade Artiklar