Anders Eka om HD:s framtid: “Fler svåra frågor som kommer”

HD:s nye ordförande Anders Eka i första intervjun efter utnämningen: “De högsta domstolarnas uppgifter är nu kanske ännu viktigare än de har varit tidigare.”

Anders Eka har utnämnts till ny chef för Högsta domstolen. Han har varit justitieråd på HD sedan 2013. Tidigare har han bland annat varit lagman för Stockholms tingsrätt, hovrättslagman vid Svea hovrätt och huvudsekreterare vid grundlagsutredningen.

Varför sökte du tjänsten?
– Jag har trivts väldigt bra här på Högsta domstolen och vill fortsätta arbeta med prejudikatverksamheten. Tidigare har jag varit chef för Stockholms tingsrätt och har ett övergripande intresse för ledningsfrågor. Jag tänkte att de erfarenheterna kan komma till nytta på den här tjänsten.


Samtidigt var tjänsterna som ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen och president för Svea hovrätt lediga. Övervägde du att söka något av de jobben, eller var valet självklart?

– Ja. Jag funderade inte på att lämna domstolen, eftersom jag trivs väldigt bra med arbetsuppgifterna och det arbetssätt som finns här.

”Rättssäkerhetsfrågorna, de grundläggande rättsprinciperna, kommer i fokus även i vårt land. ”

Vilka är de viktigaste erfarenheter du fått som justitieråd?
– Det är en stor mängd frågor som kommer under HD:s bedömning. De högsta domstolarnas uppgifter är nu kanske ännu viktigare än de har varit tidigare. Samhällets komplexitet, den ökade internationaliseringen och lagstiftningstakten, gör att fler och fler svåra nya frågor kommer under domstolarnas bedömning.

Anders Ekas företrädare Stefan Lindskog har debatterat om att det krävs lagändringar för att garantera svenska domstolars oberoende i händelse av att en auktoritär regering skulle komma till makten.
– Jag håller med om den oro man känner för utvecklingen i länder som Polen och Ungern. Det gör också att rättssäkerhetsfrågorna, de grundläggande rättsprinciperna, kommer i fokus även i vårt land. Historiskt har vi inte alltid tänkt på vilka grundläggande principer som måste upprätthållas, men vikten av det illustreras av hur utvecklingen ser ut på så nära håll.

Är det något mål under din tid i HD som varit extra minnesvärt?
– Ska man lyfta fram något så är det avgörandet om så kallad islamsk brudpenning, mahr, förra året. I målet prövades om mahr kunde göras gällande här och det är ett intressant exempel på hur vi i vår rättsordning kommer att ställas inför nya frågeställningar. Vi har alltid haft frågor inom internationell privaträtt. Men det här visade att vi också har att behandla frågor om avtal som träffats i en helt annan rättslig kontext än vår. Det är intressant, och illustrerar samhällets utveckling.

Relaterade Artiklar