”Åklagare ska få rätt att utse försvarare”

”Åklagare ska få rätt att utse försvarare”  Illustrationsbild
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / TT
Illustrationsbild Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / TT

När domstolarna är stängda ska åklagare ges rätt att förordna försvarare, enligt en ny proposition.

I propositionen föreslår regeringen att åklagare ska ges rätt att tillfälligt förordna offentlig försvarare under kvällar och nätter när domstolarna är stängda. Det framgår av ett pressmeddelande från Justitiedepartementet. Syftet uppges vara att ” att stärka misstänktas och tilltalades grundläggande rättsskydd.”

”Propositionen har sin grund i ett EU-direktiv.”

I propositionen slås också fast att rätten till offentlig försvarare för den som eftersöks i Sverige enligt en nordisk eller europeisk arresteringsorder gäller fram till dess att ett överlämnande görs till en annan stat.
Propositionen har sin grund i ett EU-direktiv. Direktivet är det femte steget i en färdplan för arbetet med att stärka processuella rättigheter i brottmål, som EU enades om under det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009.

Relaterade Artiklar