Advokatsamfundet kritiskt till förslag om självkörande fordon

Advokatsamfundet kritiskt till förslag om självkörande fordon 
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / Foto: Björn Larsson Rosvall / TT /

Invändningen: ”För att kriminalisering ska vara effektiv måste rätt person kunna hållas ansvarig”.

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning som hade till uppdrag att se över vilka lagar som bör ändras för att självkörande fordon ska kunna användas i trafiken.
Bland annat föreslås ökade möjligheter till försök med fordon utan förare och ett nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar.
Advokatsamfundet är en av remissinstanserna. På sin webbplats har de publicerat sitt yttrande om utredningen.

”Det måste finnas effektiva sätt för polis och andra myndigheter som utför fordonskontroller att fastställa vem som är förare”

Samfundet anser att det i utredningen saknas förslag som ”enhetligt och utförligt reglerar de frågor som uppkommer i och med självkörande fordon” och att flera avgörande ansvarsfrågor, bland annat straffrättsliga, måste lösas innan förslaget kan leda till lagstiftning.
”För att kriminalisering ska vara effektiv måste rätt person kunna hållas ansvarig och det måste finnas effektiva sätt för polis och andra myndigheter som utför fordonskontroller att fastställa vem som är förare av ett visst fordon”, skriver Advokatsamfundet i yttrandet.

Relaterade Artiklar