Advokaternas skepsis till jourdomstolar: “Ingen som helst poäng”

Advokaternas skepsis till jourdomstolar: “Ingen som helst poäng” Foto: Anette Karlsen / NTB Foto: Anette Karlsen / NTB

I samband med undersökningen Advokaternas advokat 2017 fick deltagarna svara på frågan om de vill att särskilda jourdomstolar ska införas. Bakgrunden är att justitieminister Morgan Johansson (S) har tillsatt en utredning för att jourdomstolar ska kunna införas under nästa mandatperiod. Förhoppningen är att sådana snabbt ska kunna lagföra lättutredda brott där förövaren exempelvis erkänner eller blir tagen på bar gärning. En försöksverksamhet är tänkt att inleddas redan under året. Utredaren Stefan Strömberg har fått i uppdrag att föreslå hur en försöksverksamhet skulle kunna utformas.
I debatten har Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och Lennart Strinäs, chefsrådman i Malmö tingsrätt, varit kritiska. I en debattartikel i Svenska Dagbladet lyfte Strinäs i vintras fram det befintliga systemet med joursystem för häktningsförhandlingar:
“ Det är fullt tillräckligt när det gäller förhandlingar i brottmål under helger. Därför bör ­andra åtgärder än inrättande av jourdomstolar prioriteras” menade Lennart Strinäs.
I Advokaternas advokat 2017 är det totalt 41 procent som vill se ett system med helgöppna jourdomstolar. 28 procent är motståndare till idén. Övriga anger att de inte har någon uppfattning. Bland brottmålsadvokater är motståndet kraftigast. 43 procent säger nej medan 42 procent förespråkar ett sådant system.
Bland humanjurister är stödet kraftigast, 50 procent vill se helgöppna jourdomstolar, 31 procent är emot förslaget.

”Spontant verkar det bra med mer tillgänglighet till domstolarna”

Advokaternas motiveringar för jourdomstolar

Vore bra för framförallt unga människor som börjar glida snett men där det inte är ett alltför allvarligt brott.
För att skynda på handläggningstiderna i prioriterade ärenden är jourdomstolar ett bra alternativ.
Gällande ungdomar och “brottslingar på genomresa” är vårt system föråldrat och uppfattas som mjukt och som ett skämt.
Inte så insatt men spontant verkar det bra med mer tillgänglighet till domstolarna.
Jag tror att det skulle kunna lätta bördan för de allmänna domstolarna, och ge dem möjligheter att koncentrera sig på övriga mål.
Självklart! Särskilt ungdomar skall lagföras direkt – inom 24 timmar. Ett rätt steg i att vända ökningen av brott
Skulle förkorta tiderna
Snabbare process i erkända brottmål. Minskar onödiga häktningar.

”Jag anser inte att mål kan utredas tillförlitligt för att slutligt kunna avgöras på jourtid.”

Advokaternas argument mot jourdomstolar

Det finns INGEN SOM HELST POÄNG att ha en huvudförhandling en lördag istället för påföljande måndag. Detta är bara polityrpolitik. Däremot borde man kunna kortas förundersökningsstadiet väsentligen och dra folk mer eller mindre direkt från brottet till skranket.

Jag anser inte att mål kan utredas tillförlitligt för att slutligt kunna avgöras på jourtid. I den mån det skulle kunna vara möjligt har åklagaren redan möjlighet att utfärda strafföreläggande

Det är inte domstolarna som är anledningen till att det tar lång tid mellan brott och dom.

Finns inget behov; nuvarande joursystem är fullt tillräckligt

Ser inte anledning till att förhandlingar inte kan hållas på vardagar. Det handlar om att domstolen avsätter resurser till detta, dvs att ha “jourdomstol” i veckan.

Ser inte riktigt nyttan, det är inte där rättsväsendet brister.

Tycker att vi har ett redan välutvecklat system med jourdomstolar på helgerna.

Förstärk befintligt system istället.

Vi har jourtjänst för häktning. Det räcker!

Relaterade Artiklar