”Advokaterna har ställt sig i ring med ryggarna utåt – och missat tåget”

Caroline Snellman om hur samfundet har bäddat för advokatbranschens problem – och om vägen framåt.

Efter lång erfarenhet från byråer som White & Case och Hannes Snellman valde Caroline Snellman i höstas att lämna advokatbranschen för att bli vd på LW Advisory.

Hur skiljer sig LW Advisory från traditionella aktörer?
– Enklaste svaret är att vi inte är någon advokatbyrå, säger Caroline Snellman.
Vi är inte organiserade i en pyramidstruktur utan arbetar nätverksbaserat. Jag upplever också att vi som bolag tänker mer på våra medarbetare och kunder och att vi tillhandahåller en juridisk service som inte är lika personberoende som advokatbyråer av tradition är.
Länge tyckte Caroline Snellman att advokatbranschen höll på att förändras.
– Jag fick ögonöppnare hela tiden och upplevde att jag fick hjälp och vidareutbildning av branschen. Det var proklamerat att saker skulle förändras, men när man sedan tittade på hastigheten så var det de facto snigelfart.
– Jag hade nog varit kvar på advokatbyrå om jag inte hade tänkt att de här förändringarna måste gå snabbare. De som har makten att åstadkomma förändring i branschen har inte drivit på. Det gör att allting bromsas upp och tar mycket längre tid.

”Kunder har tyckt att det varit dyrt och inte särskilt användarvänligt att anlita advokatbyråer.”

Ni beskriver er själva som en aktör inom “new law”. Hur definierar ni det begreppet?
– I branschen menas det alternativa spelare, men för mig är det ett större tankesätt. Kunder har tyckt att det varit dyrt och inte särskilt användarvänligt att anlita advokatbyråer. Medarbetare har torktumlats runt i et system som inte känts rättvist och hållbart.
– Byråerna brukade vara mer som ett rakt torn med olika nivåer och partners i toppen. Sedan gick man över till en pyramidstruktur och då blev det en ännu större bas av medarbetare som skulle födas av den lilla toppen av delägare. I det systemet skapas mycket stress och ingen är vinnare på det. För mig är new law en cirkel, med minskade barriärer, annan arbetsfördelning, utan prestige och med mindre stress.
– I advokatrollen anses det ligga ett värde i att hålla en armlängds avstånd till klienten. Jag upplever att vi har ett mindre gap till våra kunder, att vi inte står utanför och tittar in utan istället springer i takt med kunden.

”Advokaterna borde lämna sin juridiska bubbla och minska avståndet ”

Caroline Snellman konstaterar att advokatbyråer verkar från en juridisk bubbla.
– Här jobbar jag till exempel med it-utvecklare och de pratar ofta ett annat språk än jag, med termer som jag kan tycka är ogenomträngliga. På samma sätt kan juridiska vara frustrerande för klienterna. Advokaterna borde lämna sin juridiska bubbla och minska avståndet till sina samarbetspartners.

Hur ska det gå till?
– Sänka trösklarna in i juridiken och avmystifiera den. Bara för att man sjunker ner i den juridiska materien behöver man inte utgå från att det är den man behöver behandla eller prata om med kunden. Gör problemet och lösningarna tillgängliga i stället. En läkare ger inte patienten diagnosen på latin utan anpassar språket så att budskapet ska gå fram. Sedan är det osäkert om de vill lämna bubblan, jag tror inte att någon ger upp makt och privilegier frivilligt.

”Vi jobbar med många startups som aldrig skulle kunna tänka sig att ringa till en advokat.”

Vilka typer av kunder konkurrerar ni om?
– Om man ser vilka kunder som rör sig åt vårt håll så är det dels större företag som inte tycker att det har funkat med advokatbyråer och dels företag som är mycket mindre. Vi jobbar med många startups som aldrig skulle kunna tänka sig att ringa till en advokat. Tröskeln är för hög, det upplevs som för dyrt. Då googlar de sig hellre fram istället.

Vilket är det största misstag advokatbranschen gjort?
– De har ställt sig i en ring med ryggarna utåt. De har inte varit lyhörda och missat hela digitaliseringståget. Kanske har de tänkt att klienterna inte har någonstans att ta vägen, bara de själva håller ihop och vägrar förändras. Med en mer progressiv ledning i samfundet hade det funnits bättre förutsättningar till förändring.

Du menar att samfundet hade kunnat ändra på det när inte aktörerna själva gjort det?
– Ja, eftersom advokater har en roll att spela i samhället och de ska vara självsanerande så tycker jag att de kunnat driva frågor om styrning och transparens för att undvika att advokatbranschen har en så stor tröskel till allmänheten.

I sommar tillträder en ny generalsekreterare, har du något råd till henne?
– Förlita dig inte bara på ditt eget kansli utan ta råd även av andra. Vänd blickarna utåt! Öppna den där ringen och se till att branschen vänder sig åt andra hållet. Gör advokatrollen attraktiv för både kunder och egna talanger.

Hur ska det gå till?
– Genom att vara en bra och modern arbetsgivare. Digitalisera verksamhet och bli mer transparenta. Fördela arbetet bättre i stället för att koncentrera det.

”Det är lättare att sätta priser än vad branschen vill påskina.”

Hur skiljer sig er prissättning från traditionell timdebitering?
– Bland annat har vi en a la cartemeny där kunderna kan välja bland tjänsterna. Det är okonventionellt med transparenta prislappar. Jag upplever att det är lättare att sätta priser än vad branschen vill påskina. Det är lika lätt eller svårt att räkna på juridiska uppdrag som det är att beräkna it-projekt eller andra tjänster med rörliga specifikationer. Prissättningsfrågan är ett exempel på hur branschen inte har tagit ansvar. Man har gömt sig bakom ursäkten att det ska vara skälig prissättning och använt sig av taxameter.

Hur tror du att branschen har förändrats om fem år?
– De yngre kommer inte att stanna kvar. Millennials är väldigt drivande, de vill utvecklas, men de vill också ha ett stödjande ledarskap. Om man väl fått deras förtroende så följer de bolaget – om det är ett starkt varumärke som Google – over the cliff. Det är den största myten, att millennials inte är villiga att jobba hårt. De jobbar hårdare än någon, om de tror på det de jobbar för och ges rätt redskap och miljö.
– Som ledare måste man se på sig själv och hur man påverkar andra. Vara ödmjuk, ha en mer mänsklig approach och skapa förtroende.

Relaterade Artiklar