7 av 10 försvarare litar inte på förundersökningar

7 av 10 försvarare litar inte på förundersökningar Foto: Johan Nilsson / TT / Foto: Johan Nilsson / TT /

I Legally yours undersökning Advokaternas advokat 2017 har de advokater som arbetar med brottmål och annan humanjuridik fått svara på frågan om de litar på de åklagarledda förundersökningarna. Bakgrunden är en växande kritik. Under de senaste åren har det blivit vanligare att försvarare driver egna utredningar och anlitar privata utredare för att kunna presentera egen bevisning.
Bland brottmålsadvokaterna svarade 70,2 procent att de inte litar på förundersökningarna. Bland humanjuristerna var andelen 61 procent.
Flera av de svarande framhåller att åklagarnas objektivitetsplikt följs i de allra flesta fall: ”men vid grova brott kan det behövs en motvikt till polisens utredning”.
De svarandes invändningar kretsar ofta kring att väsentlig information utlämnas, till nackdel för klienten.

”Risken för fel och brist på objektivitet ökar”

”Till stor del litar jag på dem, dock ser jag alltfler sämre förundersökningar. Därför har jag förståelse för att advokater gör egna förundersökningar. Dessutom råder stor tidspress bland åklagarna och arbetsbördan är stor, vilket medför att risken för fel och brist på objektivitet ökar.”

”I omfattande utredningar riskerar åklagaren skriva fast sig vid en synvinkel.”

Här är några motiveringar från advokater som angett att de litar på förundersökningarna:
”För det mesta. I vissa fall kan de vara bristfälliga och då är en egen utredning från försvarets sida bra.”
”Givetvis måste förundersökningarna granskas med ett kritiskt öga, men i stort litar jag på att de är korrekt utförda.”
”I normalfallet. I omfattande utredningar riskerar åklagaren skriva fast sig vid en synvinkel. I sådana fall är det motiverat med egna utredningar.”
”Jag svarar “ja” eftersom jag typiskt sett upplever att åklagarna respekterar önskemål om kompletterande utredningsåtgärder”.
”Litar på de åklagarledda förundersökningarna i de flesta fall. Har ibland råkat ut för dåliga förundersökningar, men det har nog mest berott på att utredarna har haft dåliga förutsättningar i form av tids- och resursbrist.”

Relaterade Artiklar