6 av 10 affärsadvokater: Onödigt många avtal skrivs på engelska

6 av 10 affärsadvokater: Onödigt många avtal skrivs på engelska Illustrationsbild
Foto: Bertil Ericson / TT / Illustrationsbild Foto: Bertil Ericson / TT /

67 procent av de affärsjuridiska advokaterna tycker att engelska används som avtalsspråk i onödigt många fall.

I samband med undersökningen Advokaternas advokat 2018 så fick 679 advokater som arbetar med affärsjuridik svara på frågan
”Under de senaste 20 åren har det blivit allt vanligare att avtal skrivs på engelska. Är det alltid nödvändigt?”

25 procent svarade ja och 67 procent nej. 8 procent svarade att de inte hade någon uppfattning.
När vi 2014 ställde en liknande fråga var invändningarna mot avtal på engelska ännu större. Då svarade 12 procent ja och 88 procent nej.

”Folk borde fundera över huruvida de har klart för sig vad de egentligen avtalar om när de använder engelska uttryck. ”

I samband med den artikeln intervjuades Lars Edlund, justitieråd vid Högsta domstolen och mångårig skiljeman. Ett par decennier tidigare hade han börjat notera att engelska användes allt mer frekvent i avtal som löd under svensk rätt.
– Man började dessutom använda uttryck som kom från engelsk rätt och ibland inte hade någon motsvarighet på svenska. Det kunde ge upphov till missförstånd, ibland förstod man över huvud taget inte vad de hade tänkt sig, sa Lars Edlund i den intervjun.
– Vid den här tiden skrev jag en artikel där jag undrade om folk hade riktigt klart för sig vad det betydde när de skrev avtal på engelska och då använde engelska uttryck som till exempel ”indemnity och ”representation and warranties”. Folk borde fundera över huruvida de har klart för sig vad de egentligen avtalar om när de använder engelska uttryck.

”Det stora skiftet kom i slutet av 1980-talet när valutaregleringen avskaffades och det blev fritt fram för utländska investerare.”

– Det stora skiftet kom i slutet av 1980-talet när valutaregleringen avskaffades och det blev fritt fram för utländska investerare. När vi sedan klev in i EU blev marknaden allt mer internationaliserad.
– Att skriva avtal på engelska är en del av det allmänna affärslivets internationalisering. Ofta är det inte juristen som väljer vilket rättssystem man ska använda sig av. Många gånger är ju finansieringen av en företagsaffär förankrad i London. Där vill banker och investerande företag veta vad som står i avtalen, sa Lars Edlund.

Relaterade Artiklar