170 bolagsjurister i öppet brev – kräver större mångfald bland delägare

170 bolagsjurister i öppet brev – kräver större mångfald bland delägare Illustrationsbild  Foto: AP Illustrationsbild Foto: AP

Amerikanskt upprop: ”Förändra delägargrupperna – annars byter vi till annan byrå”

Chefs- och bolagsjurister på ett stort antal internationella företag har undertecknat brevet, som publicerats av Law.com. Undertecknarna representerar stora företag som bland annat Heineken USA, Google Fiber, S&P Global Ratings och Booz Allen Hamilton.

”Vi är besvikna över att många byråer fortsätter att välja nya delägare som inte på något sätt reflekterar den demografiska komposition som finns bland de biträdande juristerna”, konstateras i brevet.

”Vi ifrågasätter om ni värderar mångfald tillräckligt högt”

Undertecknarna konstaterar att grupper som kvinnor och afroamerikaner är underrepresenterade som delägare.
”Vi ifrågasätter om ni värderar mångfald tillräckligt högt för att anta program som utvecklar och behåller talangfulla jurister oavsett kön och bakgrund”, skriver de.
Bolagsjuristerna skriver att de tillsammans representerar bolag som varje år lägger hundratals miljoner dollar på juridiska konsulter, och att byråer som inte visar att de aktivt jobbar med frågorna kommer att förlora uppdrag.

Relaterade Artiklar