15 jurister bland Riksdagens ledamöter

15 jurister bland Riksdagens ledamöter Foto: Anders Wiklund / TT / Foto: Anders Wiklund / TT /

Här är de riksdagsledamöter som är jurister eller juridikstudenter. Sammanlagt utgör de 4 procent av ledamöterna.

4 procent av riksdagsledamöterna är jurister eller juridikstudenter. Flest jurister finns i Moderaterna, sju av partiets ledamöter har en sådan bakgrund.
Sammanställningen är baserad på den information som ledamöterna har gjort offentlig på Riksdagens hemsida. Sedan den ursprungligen publicerades har Moderaternas Ulrika Heindorff informerat Legally yours om att även hon har en jur kand.
Varken Kristdemokraterna eller Vänsterpartiet har någon jurist bland sina ledamöter.
Talmannen Andreas Norlén (M) är juris doktor, men är under talmanstiden tjänstledig från uppdraget som ledamot och ingår därför inte i sammanställningen.

Lawen Redar, S.
Lawen Redar, S.
Jan Ericson, M.
Jan Ericson, M.
Anders Hansson, M
Anders Hansson, M
15 jurister bland Riksdagens ledamöter
Louise Meijer, M
Louise Meijer, M
Marta Obminska, M
Marta Obminska, M
Jessika Roswall, M
Jessika Roswall, M
Patrick Reslow, SD
Patrick Reslow, SD
Henrik Vinge, SD
Henrik Vinge, SD
Annie Lööf, C.
Annie Lööf, C.
Robert Hannah, L
Robert Hannah, L
Johan Pehrson, L
Johan Pehrson, L
Allan Widman, L.
Allan Widman, L.
Annika Hirvonen Falk, MP
Annika Hirvonen Falk, MP
Ulrika Heindorff, M
Ulrika Heindorff, M

Socialdemokraterna
Lawen Redar , juriststudent, ledamot i Kulturutskottet.

Moderaterna
Jan Ericson, jurist, ledamot i Finansutskottet
Anders Hansson, Tullinspektör/jur kand, ledamot i Trafikutskottet
Ulrika Heindorff, Jur Kand, ledamot i Socialutskottet
Maria Malmer Stenergard Kronofogde/ Jur kand. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet
Louise Meijer, biträdande jurist, framröstad som ”Årets Jurist 2017″, ledamot i Konstitutionsutskottet
Marta Obminska Projektledare/Jur kand, vice ordförande Konstitutionsutskottett
Jessika Roswall, advokat, ledamot i Finansutskottet

Sverigedemokraterna
Patrick Reslow Jur kand, ledamot i Utbildningsutskottet
Henrik Vinge, jur kand, ledamot i Konstitutionsutskottet

Centerpartiet
Annie Lööf, jur kand, partiledare

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna
Robert Hannah, människorättsjurist, ledamot i Civilutskottet
Johan Pehrson, jur kand, ledamot i Justitieutskottet
Allan Widman, advokat, ledamot i Försvarsutskottet

Miljöpartiet
Annika Hirvonen Falk, juriststudent, ledamot i Utbildningsutskottet

Relaterade Artiklar