Detta är Legally yours

VÄLKOMMEN TILL LEGALLY YOURS – JURISTERNAS BRANSCHTIDNING! När vi startade juristernas branschtidning i februari 2003 så syntes redan tecken på att de affärsjuridiska byråernas arbetssätt hade börjat förändras. Från att ha varit slutna organisationer som lunkade på i tysthet har de successivt blivit aktörer i en konkurrensutsatt kunskapsbransch och nyckelspelare på den globala konsultmarknaden

Tema: Fastighets- och miljörätt (2016 #5-6)

Tema: Arbetsrätt (2016 #4)

Tema: Tvister och skadestånd (2016 #3)

ly_3_2016 (kopia)
Ur innehållet:

Så tänker företagen om tvister
Fler klienter tänker lägga mer pengar på juridiska processer. Och även framöver är det avtal och arbetsrätt som är de vanligaste orsakerna till tvister. Det framgår av Legally yours undersökning Tvistebarometern 2016.

Klienternas favoritbyråer
Här är de byråer som flest deltagare i undersökningen Tvistebarometern helst skulle anlita.

Trender på marknaden
Tvisterna blir fler - och större. Samtidigt tar företagen till nya grepp för att ”bevissäkra” sina projekt”. Det är några slutsatser från de branschexperter som Legally yours har varit i kontakt med.

Vanligare med ansvarstvister
I höst inled intar den stora HQ-tvisten Stockholms tingsrätt. Processen är ett av flera exempel på de omfattande ansvarstvister som blivit vanligare i näringslivet.
- Det är den största tvisten av sitt slag i en svensk domstol någonsin, säger Mårten Schultz, expert på skadeståndsrätt.

Nya turer om tryckerimomsen
Högsta domstolens avgörande gav kunderna rätt i de många - och segdragna - momstvisterna. Men striderna om tryckerimomsen är inte över. Man bör kräva skadestånd av staten som inte följt unionsrätten. Troligen blir det så inom de närmaste veckorna, säger advokat Bertil Hübinette.


Borgeke: Ganska bra med aktiv Högsta domstol
Martin Borgeke har haft en central roll i HD:s mest uppmärksammade - och omdiskuterade mål - under de senaste åren.
- Att ha en aktiv Högsta domstol är ganska bra, om man jämför med en som bara reagerar på de mål som kommer in, säger han.

Tema: Familjerätt (2016 #2)

ly2_2016
Ur innehållet:

Barnens bästa glöms bort
Vårdnadstvisterna har blivit mer infekterade - och domstolarna är hårdare i sina bedömningar. Den bilden ger de svarande i Legally yours undersökning Familjerättsbarometern 2016. Man glömmer bort barnets bästa, säger en av de som svarat på undersökningen.

5 förväntningar på utredningen
I slutet av året ska utredningen av 2006 års vårdnadsreform redovisas. Legally yours lät flera erfarna familjerättsjurister berätta om sina största förväntningar på utredningen.

Specialdomstolar för vårdnadstvister
Inför specialiserade domstolar för att avgöra vårdnadstvisterna. Det tycker nästan varannan av de svarande i undersökningen Familjerättsbarometern 2016.
- Det behövs domare med intresse och fallenhet för frågorna, säger advokaten Sophie Palmgren Paulsson.


Konkurrensen hårdnar
Fler advokater upplever att mängden familjerättsliga ärenden krymper - och drygt var tredje märker av konkurrensen från nya aktörer. Samtidigt fortsätter uppstickaren Familjens jurist att expandera.
- De advokater som upplever hårdare konkurrens gör en riktig analys, säger vd:n Carl Georgsson.

HD prövar islamisk rätt
Högsta domstolen ska pröva om kontrakt enligt sharialagar kan tillämpas vid svenska domstolar. Chefsrådman Thed Adelswärd menar att frågor kopplade till islamisk rätt på sikt kommer att hanteras oftare i svenska domstolar.

Porträtt: ”Barn måste kunna driva igenom sin rätt”
På en militärförläggning i Thailand formades den 11-åriga Louise Danes engagemang för mänskliga rättigheter. Som doktorand i migrations- och barnrätt är hon en flitig röst i den svenska asyldebatten.
- I ett pressat läge måste politikerna visa handlingskraft. De verkar resonera att det är viktigare att göra någonting, än att göra någonting ordentligt, säger hon.

Allt det här – och mycket mer läsning - i Legally yours stora temanummer om familjerätt!

Tema: Straff- och processrätt (2016 #1)

Ur innehållet:

Sämre stämning i rättssalen
Var tredje brottmålsadvokat tycker att stämningen i rättssalen har blivit mer infekterad. Lika stor andel av domarna delar den uppfattningen. Det framgår av två undersökningar som Legally yours har genomfört.

Få advokater vill synas i tv
Kamerorna bör även i fortsättningen hållas utanför rättssalarna. Det anser de svarande i undersökningen ”Advokaternas advokat”. ”Domstolsförhandlingar är inte menade att bli "bra tv ”, motiverar en av dem.

Undersökning: Försvararna som advokaterna själva skulle välja
Vi redovisar topplistorna från den stora och omtalade undersökning ”Advokaterna advokat 2016”. Vilka försvarare skulle kollegorna själva helst anlita?

Domare: Försåtligt att hacka på kläderna
Varannan domare tycker att advokater som ställer frågor om målsägandens klädsel gör fel. Det framgår av Legally yours stora enkät bland domare.
- Att hacka på kläderna är ett försåtligt sätt att göra målsäganden till en slags provokatör till brottet. Klarar en man inte av att se en lättare klädd kvinna kan han gå därifrån, anser en av domarna.

Porträtt: ”Jag fajtas för medborgaren”
Med hjälp av podden ”Fallet” väckte Sargon De Basso nytt liv i ett 30 år gammalt, mytomspunnet mord.
Samtidigt är han en av Sveriges mest skoningslösa mediekritiker.
- Min motståndare är etablissemanget, och i det ingår medierna, säger han.

Allt det här – och mycket mer läsning - i Legally yours stora temanummer om straff- och processrätt!

Tema: Affärsjuridik (2015 #6)

ly_2015_6
Ur innehållet:

Undersökning: Transaktionernas värde ökar
Var tredje klient förbereder nya transaktioner inför nästa år – och de räknar med att affärerna ökar i värde. Samtidigt menar varannan klient att en timkostnad på över 1 500 kronor är oskälig. Det framgår av Legally yours undersökning Transaktionsbarometern 2016.

Reportage: ”Högsta intresset i mannaminne”
Trots oro på börsen – svenska företags intresse för att bli noterade är högre än på många år, enligt advokat Richard Åkerman:
- Många häpnar över noteringsintresset i Sverige eftersom det skiljer sig så radikalt från resten av Europa och kanske hela världen, säger han.
Legally yours frågade honom och flera andra transaktionsexperter vart marknaden är på väg.


Undersökning: Han blev advokaternas advokat 2016
Erik Sjöman, specialist på aktiebolagsrätt, är den advokat som kollegorna helst anlitar i ett affärsjuridiskt ärende.

Bransch: Revisorerna tar ny mark
En knapp tredjedel av de affärsjurister som deltagit i ”Advokaternas advokat” uppger att de känner av växande konkurrens från aktörer som inte är traditionella advokatbyråer. Många nämnder globala revisionsbyråer som nya konkurrenter.
- Jag vet att många i advokatbranschen är lite nervösa för revisorernas intåg, säger Marcus Nivinger på EY Law.

Om jurister: Qviberg: ”Ersättningarna i advokatbranschen kommer att plana ut”
I en intervju berättar finansmannen Mats Qviberg om sin offensiva juridiska strategi, att han inte vill skriva avtal och om dyra juristkonsulter.
- Bristen på duktiga advokater gör att de kan sitta och debitera sina 5 000 kronor i timmen. Det här kan inte fortsätta. Ersättningarna kommer att plana ut, säger han.

Allt det här – och mycket mer läsning - i Legally yours stora temanummer om Affärsjuridik – Transaktioner och noteringar

Tema: Fastighets- och miljörätt (2015 #5)

LY2015_5
Ur innehållet:

Undersökning: Behovet skjuter i höjden
Årets upplaga av Legally yours undersökning Fastighetsbarometern visar på fortsatt hög efterfrågan. Inköpare av juridiska tjänster upplever ett fortsatt stort behov. ”Högt tryck på bostadsbyggandet” och ”fler och mer komplexa affärer” är två motiveringar från undersökningen.

Reportage: Ny roll för experterna
Alt fler – och mer komplexa – transaktioner innebär att det ställs nya krav på konsulterna. Det menar några av de experter Legally yours varit i kontakt med.

Undersökning: Miljörätten blir allt krångligare
Deltagarna i undersökningen Miljörättsbarometern ser fortsatt växande efterfrågan på miljörättslig konsultation. ”Krångligare lagstiftning” är en motivering.

Reportage: ”Så löser vi bostadskrisen”
Sverige hotas av en omfattande bostadskris. Ulf Jensen, professor i fastighetsrätt, har ett förslag på hur situationen kan hanteras. För Legally yours berättar han hur.

Porträtt: Banbrytande advokat: ”Jag kände ett kompakt motstånd”
När Staffan Michelson varit advokat i tre veckor lämnade han in en stämningsansökan mot BT Kemi. Därmed startade ett av de mest kända rättsfallen i svensk miljörätt.
- Från första mötet med klienten fram till den dag vi återkallade talan i hovrätten så var det som en resa i en thriller, berättar han i Legally yours.

Tema: Arbetsrätt (2015 #4)

ly_2015_4
Ur innehållet:

Undersökning: Var tredje klient behöver mer hjälp
Var tredje köpare av juridiska tjänster tror att de kommer att behöva juridisk hjälp med arbetsrättsliga tvister under de kommande tolv månaderna, enligt undersökningen Arbetsrättsbarometern 2015.

Reportage: Större fokus på ohälsa
Nya regler – och ökad uppmärksamhet – gör att kundernas intresse för arbetsmiljöfrågor blivit större.
-Det är ett ökat tryck – och ett högre tempo - i hela arbetslivet, säger Sten Bauer på Baker & McKenzie.

Reportage: Höga skadestånd för stulna hemligheter
Företagshemligheter har vuxit fram som en allt mer utsatt fråga inom näringslivet.
- Det var inte aktuellt på samma sätt för 25 år sedan men nu dyker frågorna upp flera gånger i veckan, konstaterar advokaten Erik Danhard.

Reportage: Så väljer DO vilka fall som ska drivas
- Det finns en missuppfattning om att DO är en form av allmänt ombud för enskilda, säger processchefen Martin Mörck.

Porträtt: ” Frågorna hanteras på ett mer strategiskt plan”
HR-ärenden hanteras allt högre upp i företagens organisationer. Då ökar också arbetsrättens betydelse, menar advokaten Pia Attoff.

Tema: Tvister och skadestånd (2015 #3)

LY#3 2015
Ur innehållet:

Undersökning: Majoriteten vill ha medling
En kraftig majoritet av inköparna av juridiska tjänster vill helst avgöra en tvist genom medling, enligt deltagarna i Legally yours undersökning Tvistebarometern. Men i praktiken har tvistlösningsmetoden svårt att etablera sig.

Reportage: Priset spelar större roll
Klienterna blir mer priskänsliga – och bättre på att själva skaffa sig kontroll över tvisterna. Det menar en rad av Sveriges främsta experter på tvistelösning.

Reportage: Tvisterna kring tryckerimomsen
Oklarheterna kring tryckerimomsen har orakat en enorm mängd tvister. Nu har frågan hissats till HD.

Porträtt: ”Gärna en bolagsjurist i HD”
Som Högsta domstolens nye ordförande tänker Stefan Lindskog fullfölja det förändringsarbete som redan inletts. I en stor intervju beskriver han domstolens framtida utmaningar. Han berättar också vilka expertkunskaper han vill se representerade bland nya justitieråd.

Tema: Familjerätt (2015 #2)

Skärmklipp
Ur innehållet:

Undersökning: Familjerätten är förlegad
Knappt varannan praktiker vill ändra dagens familjerättsliga lagstiftning, enligt deltagarna i undersökningen Familjerättsbarometern..

Reportage: Den nya marknaden
Fler än var tredje familjerättsjurist upplever allt hårdare konkurrens från nya aktörer, enligt familjerättsbarometern. Framöver väntas ännu högre tempo, när Familjens jurist köper Swedbanks Juristbyrån.

Intervju: En arvsrättslig revolution
Experten Fredric Renström reder ut konsekvenserna av de nya internationella arvsreglerna. Nu ska hemvistlandet styra vilka lagar som ska användas – inte medborgarskapet.

Reportage: Kontroversiell fråga i juridisk gråzon
I december ska en utredning ge svar på om det kan bli tillåtet med svenska surrogatmödrar. Redan nu finns ett stort antal svenska barn som fötts utomlands av surrogatmödrar.

Porträtt: ” Man måste hålla kvar barnperspektivet – ända in i kaklet”
I en stor intervju öppnar domaren Mats Sjösten för familjedomstolar – och för att barnen ska få egna advokater under processen.

Tema: Straff och processrätt (2015 #1)

processstraff2
Ur innehållet:

Undersökning: Så vill domarna ändra nämndemannasystemet
Endast var tionde domare tycker att dagens nämndemannasystem fungerar bra, visar en enkät som Legally yours har gjort.

Undersökning: Advokaternas advokat
För tredje året i rad har Johan Eriksson röstats fram som den försvarsadvokat kollegorna helst skulle anlita. ”Jag behandlas på ett annat sätt i domstolen”, säger han.

Undersökning: Var tionde advokat vill göra cannabis lagligt
29 procent av advokaterna vill luckra upp narkotikalagstiftningen. Var tionde går så långt som att de vill se en legalisering av cannabis, enligt undersökningen Advokaternas advokat.

Reportage: Jättegångarna
Under 2014 hölls fler omfattande rättegångar än tidigare. Samtidigt sväller kostnaderna – och invändningarna växer bland rättens aktörer.

Porträtt: Per E Samuelson och försvararnas eviga uppförsbacke
Han har aldrig förordnats av en domstol, men ändå jobbat i Sveriges alla tingsrätter – utom en. Stor intervju med Per E Samuelson.
Du är inloggad som
Legally yours

Prenumerera nu och få tillgång till alla våra nummer.

Läs mer här

Annonsera hos oss

Vill du annonsera hos oss eller har du frågor? Kontakta oss här.

 
MENU